Punch Punk Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Opracowanie narzędzia do efektywnego tworzenia unikalnej warstwy artystycznej oddającej stylistykę komiksową w grach 3D. Dofinansowanie projektu z UE: 1 775 706,00 zł.

RAPORTY

Raporty EBI

Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” (pobierz .pdf )

Punch Punk- 2021.07.27- ogłoszenie o walnym (pobierz .pdf)

Punch Punk- 2021.07.28- projekty uchwał na ZWZ (pobierz .pdf)

Punch Punk- 2021.07.28- formularz do głosowania (pobierz .pdf)

Punch Punk- 2021.07.27- wzór pełnomocnictwa (pobierz .pdf)

RAPORT KWARTALNY PUNCH PUNK S.A. II KWARTAŁ 2021 ROKU (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – ogłoszenie (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – projekty uchwał (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – formularz pełnomocnictwa (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – liczba akcji i głosów (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – ogłoszenie – 11.2021 (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – formularz pełnomocnictwa – 11.2021 (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – liczba akcji i głosów – 11.2021 (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – projekty uchwał – 11.2021 (pobierz .pdf)

RAPORT KWARTALNY PUNCH PUNK S.A. III KWARTAŁ 2021 ROKU (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – formularz pełnomocnictwa – 12.2021.pdf (pobierz.pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – ogłoszenie – 12.2021.pdf (pobierz.pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – projekty uchwał – 12.2021.pdf (pobierz.pdf)

Punch Punk – ZWZ 2022 – formularz pełnomocnictwa – 01.2022 (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2022 – liczba akcji i glosow – 01.2022 (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2022 – ogloszenie – 01.2022 (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2022 – projekty uchwal – 01.2022 (pobierz .pdf)

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 (pobierz .pdf)

Raport roczny za 2021 (pobierz .pdf)

Sprawozdanie z działalności za 2021 (pobierz .pdf)

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta (pobierz .pdf)

Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku (pobierz .pdf)

Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku (pobierz .pdf)

Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku (pobierz .pdf)

Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku KOREKTA (pobierz .pdf)

Raporty ESPI

Punch_Punk_-_ZWZ_2021_-_ogloszenie_-_11.2021 formularz_pelnomocnictwa_-projekty_uchwal(pobierz .pdf)

Punch_Punk_-_ZWZ_2021_-_formularz_pelnomocnictwa_-_12.2021.pdf (pobierz .pdf)
Punch_Punk_-_ZWZ_2021_-_ogloszenie_-_12.2021.pdf (pobierz .pdf)
Punch_Punk_-_ZWZ_2021_-_projekty_uchwal_-_12.2021.pdf (pobierz .pdf)

pdf-381896-1- (pobierz .pdf)

pdf_386322 (pobierz .pdf)

pdf_391223 (pobierz .pdf)

_Punch_Punk_-_aneks_do_listu_intencyjnego.BES_1.pdf  (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2022 – formularz pelnomocnictwa – 01.2022 (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2022 – liczba akcji i glosow – 01.2022 (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2022 – ogloszenie – 01.2022 (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2022 – projekty uchwal – 01.2022 (pobierz .pdf)