Raporty EBI

 

Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” (pobierz .pdf )

Punch Punk- 2021.07.27- ogłoszenie o walnym (pobierz .pdf)

Punch Punk- 2021.07.28- projekty uchwał na ZWZ (pobierz .pdf)

Punch Punk- 2021.07.28- formularz do głosowania (pobierz .pdf)

Punch Punk- 2021.07.27- wzór pełnomocnictwa (pobierz .pdf)

RAPORT KWARTALNY PUNCH PUNK S.A. II KWARTAŁ 2021 ROKU (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – ogłoszenie (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – projekty uchwał (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – formularz pełnomocnictwa (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – liczba akcji i głosów (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – ogłoszenie – 11.2021 (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – formularz pełnomocnictwa – 11.2021 (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – liczba akcji i głosów – 11.2021 (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – projekty uchwał – 11.2021 (pobierz .pdf)

RAPORT KWARTALNY PUNCH PUNK S.A. III KWARTAŁ 2021 ROKU (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – formularz pełnomocnictwa – 12.2021.pdf (pobierz.pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – ogłoszenie – 12.2021.pdf (pobierz.pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – projekty uchwał – 12.2021.pdf (pobierz.pdf)

Punch Punk – ZWZ 2022 – formularz pelnomocnictwa – 01.2022 (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2022 – liczba akcji i glosow – 01.2022 (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2022 – ogloszenie – 01.2022 (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2022 – projekty uchwal – 01.2022 (pobierz .pdf)

Wyniki finansowe